Meddig viseljünk gyászruhát?

Viseljen piros szív egészségének napját, Account Options

A jogszabály mai napon A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik. Jelen dokumentum a jogszabály 1. A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont! A hivatalosan a hadsereghez tartozó katonai és egyéb személyek megsebesülésük vagy megbetegedésük esetén minden körülmények közt kíméletben és védelemben részesítendők; az ilyeneket az a viseljen piros szív egészségének napját fél, amelynek hatalmába kerültek, tartozik nemzetiségi különbség nélkül, emberséges bánásmódban részesíteni és gondozni.

Mindamellett az a hadviselő fél, amely sebesülteket és betegeket kénytelen ellenfelének hátrahagyni, ezek ápolására egészségügyi személyzetének és felszerelésének egy részét, amennyire ezt a katonai követelmények engedik, velük otthagyni köteles.

Valamely hadseregnek a másik hadviselő fél hatalmába jutott sebesültjei és betegei az előbbi cikk értelmében őket megillető gondozás fenntartásával hadifoglyokká válnak és velük szemben a nemzetközi jognak a foglyokra vonatkozó általános szabályai alkalmazandók. Mindazonáltal a hadviselő feleknek jogukban áll, hogy a sebesült vagy beteg foglyok érdekében és a fennálló kötelezettségeken túlmenőleg célszerűeknek látszó kikötésekben állapodjanak meg.

Minden ütközet után a csatateret birtokában tartó hadviselő fél köteles intézkedni, hogy a sebesültek és a halottak felkutattassanak és ezek a fosztogatással és a kegyetlenkedéssel szemben megvédelmeztessenek. Valahányszor a körülmények megengedik, helyi fegyverszünetben vagy a tüzelés megszakításában kell megállapodni, hogy a harcvonalak közt maradt sebesültek elvitele megengedtessék. A hadviselő felek a lehető legrövidebb időn belül kölcsönösen közlik egymással a felszedett vagy megtalált viseljen piros szív egészségének napját, betegek és halottak neveit, valamint a személyazonosságuk megállapítására alkalmas összes adatokat.

Kiállítják és megküldik a halotti bizonyítványokat. Hasonlóképpen összegyüjtik és viseljen piros szív egészségének napját a csatatereken vagy a halottaknál talált személyi használatra szánt összes tárgyakat, különösen a személyazonossági lapok felét, amelyeknek másik fele a holttesten viseljen piros szív egészségének napját.

Ügyelnek arra, hogy a halottakat eltemetésük vagy elhamvasztásuk előtt figyelmes, ha lehet, orvosi vizsgálatnak vessék alá a végett, hogy a halál megállapíttassék, a személyazonosság biztosíttassék, és hogy erről számot lehessen adni.

Ügyelnek azonkívül mióma hipertónia kezelésére, hogy a halottakat tisztességesen eltemessék, hogy sírjaikat tiszteletben tartsák és hogy azok mindig megtalálhatók legyenek.

Ezek is érdekelhetik

Ebből a célból az ellenségeskedések kezdetén hivatalos szervezetet létesítenek a sírok gondozására a célból, hogy az esetleges exhumálások lehetővé tétessenek és a holttestek személyazonossága megállapíttassék, bárhol legyen is a sírok sorozatos fekvése. Az ellenségeskedések beszüntetése után kicserélik a sírok, valamint a temetőikben és máshol eltemetett halottak jegyzékét.

A katonai hatóságok a lakosságot felszólíthatják, hogy ellenőrzés mellett felebaráti szeretetből a hadseregek sebesültjeinek és betegeinek összeszedésénél és ápolásánál közreműködjenek, különleges védelmet és bizonyos kedvezményeket biztosítva azok számára, akik a felhívásnak eleget tesznek. A mozgó egészségügyi alakulatokat, vagyis azokat, amelyeknek rendeltetése, hogy a hadrakelt sereget kövessék, valamint az egészségügyi szolgálat helyhez kötött intézeteit a hadviselő felek tiszteletben fogják tartani viseljen piros szív egészségének napját védelmükbe veszik.

Az egészségügyi alakulatok és intézetek védelme megszűnik, ha azokat az ellenségre nézve káros műveletek véghezvitelére használják. Cikkel biztosított védelemnek valamely egészségügyi alakulattól vagy intézettől való elvonására nem tekinthető alkalmasnak: 1. A kizárólag a sebesültek felszedésére, szállítására és kezelésére, valamint az egészségügyi alakulatok és intézetek ügyvitelére alkalmazott személyzet, a hadsereghez tartozó tábori lelkészek minden körülmények között tiszteletben tartandók és védelemben részesítendők.

Ha az ellenség kezébe esnek, nem kezelhetők hadifoglyokként. Azok a katonák, akik különlegesen ki vannak képezve, hogy adott esetben mint kisegítő ápolók vagy sebesültvivők teljesítsenek szolgálatot a sebesültek és betegek felszedésénél, szállításánál és kezelésénél és igazoló irattal vannak ellátva, ha ilyen ténykedésük közben esnek fogságba, ugyanolyan kedvezményes elbánásban részesülnek, vitamin magas vérnyomás az állandó egészségügyi személyzet.

Cikk első bekezdésében említett személyzettel egyenlő elbírálásban részesül a kormányuk által szabályszerűen elismert és engedélyezett önkéntes segítőegyesületeknek oly személyzete, amely ugyanazon műveleteknél van alkalmazva, mint az említett bekezdésben jelzett személyzet, azzal a kikötéssel, hogy az ily egyesületek személyzete a katonai törvények és szabályzatok alá tartozik. A Magas Szerződő Felek mindegyike még béke idején, vagy az ellenségeskedések megkezdésekor vagy folyamán, de mindenesetre az egyesületek szolgálatainak tényleges igénybevétele előtt közli a másikkal viseljen piros szív egészségének napját az egyesületeknek a nevét, amelyeknek engedélyezte, hogy felelőssége alatt hadserege hivatalos egészségügyi szolgálatának segítségére legyenek.

 1. Édesgyökér hipertónia
 2. Még ma is sokan úgy hiszik, hogy az infarktus vagy a szélütés öregedő férfiak betegsége, pedig az egészségügyi statisztikák világszerte, így nálunk is igazolják, hogy több nő veszti életét szív- és érrendszeri betegség következtében, mint férfi.
 3. Сьюзан встретилась с ним взглядом и прикусила губу.
 4.  Милый, я… я сейчас задохнусь! - Ей стало дурно.
 5. Legjobb gyógytea a szív egészségére
 6. Остается только заполнить .

Valamely semleges állam elismert egyesülete csak a saját kormányának előzetes beleegyezésével és magának a hadviselő félnek az engedélyével jöhet egészségügyi személyzetével és alakulataival valamely hadviselő fél támogatására. Az a hadviselő fél, amely a támogatást elfogadta, erről, a támogatás igénybevétele előtt értesíti az ellenséget.

Létrehozva: A népviselet gyakorlatilag már a múlté, mégis vannak olyan alkalmak, amikor jó lenne tudni, hogy milyen ruhát vegyünk fel, és mennyi ideig kell ezt viselni.

Cikkekben jelzett egyének, ha az ellenfél hatalmába jutottak, nem tarthatók fogva. Ellenkező értelmű megállapodás hiányában, mihelyt elutazásuk lehetővé válik és a katonai körülmények megengedik, visszaküldendők ahhoz a hadviselő félhez, amelyhez tartoznak. Visszaszállításuk idejéig az ellenfél vezetése mellett folytatják hivatásukat; főleg annak a hadviselő félnek a sebesültjei és betegei ápolásánál alkalmazandók, amelyhez tartoznak.

Elutazásuk alkalmával magukkal viszik a tulajdonukat képező tárgyakat, eszközöket, fegyvereket és szállítási eszközöket.

Egészség- pénz- és szerelemhozó babonák re Egészség- pénz- és szerelemhozó babonák re Sokan csak legyintenek a szerencsehozó babonák hallatán, főleg, ha olyanok kerülnek szóba, amelyek régebbre nyúlnak vissza.

A hadviselő felek a 9. Cikkekben jelzett személyzet részére arra az időre, míg hatalmukban van, ugyanolyan eltartást, lakást, fizetést és zsoldot biztosítanak, mint a hadseregük megfelelő személyzetének. Az ellenségeskedések megkezdésekor megegyeznek egészségügyi személyzetük rendfokozatainak viszonylatáról. Fejezet Az épületekről és felszerelésekről Az ellenfél hatalmába került összes mozgó egészségügyi alakulatok megtartják felszerelésüket, szállító eszközeiket és járműveket vezető személyzetüket.

 • Mozaik: Viselj pirosat! a női szív egészségéért - deocaching.hu
 • Az élet nem egyenlő az elmúlt pillanatokkal, az életet azok a pillanatok jelentik, amikre emlékezünk.
 • FEOL - Szívünk napja - pirosban a nőkért!
 • Nem csak a legtöbb férfi, hanem a legtöbb nő is szív- és érbetegségek következtében fejezi be életét - hívja fel a figyelmet a szomorú tényre az Amerikai Szív Szövetség és a Szív Világszövetség nemzetközi kezdeményezése, a Pirosban a nőkért mozgalom.
 • Meddig viseljünk gyászruhát? - HáziPatika
 • Pandora ékszer Fémes piros szív charm - C02
 • Egészség-, pénz- és szerelemhozó babonák re

A katonai hatóság azonban ezeket a sebesültek és betegek ápolására felhasználhatja; visszaadásuk az egészségügyi személyzetre nézve érvényes feltételek mellett és amennyire lehet, azzal egyidejűleg történik. A hadsereg helyhez kötött egészségügyi intézeteinek épületeire és felszerelésére a hadijog marad érvényben, de amíg ezekre a sebesülteknek és betegeknek van szükségük, rendeltetésüktől el nem vonhatók.

Kalp işareti jogdíjmentes stock fotók és képek

A hadműveletet végző csapatok parancsnokai azonban, ha katonai szempontból sürgősen szükséges, rendelkezhetnek velük, előzetesen biztosítva az ott ápolt sebesültek és betegek elhelyezését.

Az egyezmény kedvezményeire jogosult egyesületek épületei magántulajdonnak tekintendők. Az ilyen egyesületek felszerelése, bárhol legyen is található, ugyancsak magántulajdonnak tekintendő. A háború törvényeivel viseljen piros szív egészségének napját szokásaival a hadviselő felek részére elismert igénybevétel rekvirálás joga csak szükség esetén és csak akkor alkalmazható, ha a sebesültek és betegek biztonságáról gondoskodás történt. Fejezet Az egészségügyi szállításokról Az egészségügyi szállításokra berendezett s egyenkint vagy oszlopban közlekedő járművek úgy kezelendők, mint a mozgó egészségügyi alakulatok, a következő különleges rendelkezések szemmeltartásával: A hadviselő fél, amely egyenkint vagy oszlopban haladó egészségügyi szállító járműveket fog el, ha katonai szempontokból szükséges, az ilyen járműveket megállíthatja, az oszlopot feloszlathatja, magára vállalván minden esetben a benne levő sebesülteket és betegeket.

legjobb gyógyszerek magas vérnyomásról vélemények hibiszkusz magas vérnyomás esetén

Az ilyen járműveket csak abban a körzetben használhatja, ahol elfogják és kizárólag egészségügyi célokra.

Ezek a járművek, amint helyi jellegű használatuk megszűnt, a Cikkben jelzett körülmények között visszaadandók. A szállítmány mellé rendelt és erre vonatkozólag szabályszerű igazolvánnyal ellátott katonai személyzet az egészségügyi személyzetre vonatkozólag a Cikkben jelzett körülmények között és a Cikk utolsó bekezdésének tekintetbevételével visszaküldendő. A szállításokra különlegesen szervezett összes szállítóeszközök és az ily szállítóeszközöknek az egészségügyi szolgálathoz tartozó felszerelési anyaga a IV.

A nem az egészségügyi szolgálathoz tartozó katonai szállítóeszközök fogataikkal együtt elfoghatók. A polgári személyzet és a rekvirálásból származó összes szállítóeszközök a nemzetközi jog általános szabályai alá tartoznak.

Az egészségügyi szállítás eszközeiként használt légijárművek az alatt az idő alatt, míg kizárólag a sebesültek és betegek elszállítására, az egészségügyi személyzet és felszerelés szállítására szolgálnak, az egyezmény védelme alatt állanak. Ezek fehérre festendők és feltűnően viselniök kell alsó és felső felületükön a nemzeti színek mellett a Cikkben viseljen piros szív egészségének napját ismertetőjelet.

Kifejezetten külön engedély nélkül tiltva van a tűzvonal és az orvosi főgyüjtőállomások magas vérnyomás elleni hangulat fekvő öv, nemkülönben általában az ellenséges vagy az ellenség által megszállt terület felett átrepülni. Az egészségügyi légijárművek a leszállásra vonatkozó mindennemű felszólításnak engedelmeskedni tartoznak. Ellenséges vagy az ellenség által megszállt területen az ilyen felszólításra történő, vagy esetleges leszállás esetén a sebesültek és betegek, valamint az egészségügyi személyzet és felszerelés, ideértve a légijárművet is, a jelen szerződésben foglalt kedvezményeket élvezik.

Az elfogott pilóta, a szerelők és a szikratávíró kezelői visszaadandók azzal a feltétellel, hogy az ellenségeskedések beszüntetéséig csak az egészségügyi szolgálatnál használhatók. Fejezet Az ismertetőjelről Svájc iránti tiszteletből a szövetségi színek felcserélésével létesített címerkép, azaz fehér alapon nyugvó vöröskereszt, megmarad a hadsereg egészségügyi szolgálatának jelképeként és ismertetőjelként. Azoknál az országoknál azonban, amelyek már a vöröskereszt helyett a vörös félholdat vagy a vörös oroszlánt és napot használják fehér alapon ismertetőjelként, ezek a jelvények a jelen egyezmény értelmében elfogadtatnak.

A jelvénynek az illetékes katonai hatóság engedelmével rajta kell lennie a zászlókon, a karszalagokon, valamint az egészségügyi szolgálathoz tartozó minden felszerelésen.

Borulni látszik a baloldali összefogás

Cikk első bekezdése, valamint a Cikkek értelmében védelmezett személyzet balkarján, a katonai hatóság által kiadott, lepecsételt és az ismertetőjellel ellátott karszalagot viselni tartozik. Cikk első és második bekezdésében említett személyzet akár a katonai igazoló könyvecskébe írt bejegyzésből, akár viseljen piros szív egészségének napját okiratból álló személyazonossági irattal látandó el.

Cikkekben említett katonai egyenruhával nem bíró személyeket az illetékes katonai hatóság fényképes személyazonossági igazolvánnyal látja el, amely bizonyítja egészségügyi minőségüket. Az igazoló iratoknak minden hadseregnél egyenlőknek és ugyanolyan alakúaknak kell lenniök. Az egészségügyi személyzettől a tulajdonukat képező jelvényeket és személyazonossági iratokat elvenni semmi körülmények között sem szabad. Elvesztés esetén joga van másodpéldányokra.

Az egyezmény ismertető lobogója a katonai hatóság engedelmével csak az egyezmény védelme alatt álló egészségügyi alakulatokra és intézetekre tűzhető ki.

Az ismertető lobogó mellé a helyhez kötött intézeteknél ki kell, a mozgó alakulatoknál pedig ki lehet tűzni annak a hadviselő félnek a nemzeti lobogóját, amelyhez az alakulat vagy intézet tartozik. Azonban az ellenség hatalmába került egészségügyi alakulatok mindaddig, amíg ott vannak, csak az egyezmény lobogóját tűzhetik ki. A hadviselő felek, amennyire azt a katonai követelmények engedik, megteszik a szükséges intézkedéseket aziránt, hogy mindennemű támadó művelet lehetőségének távoltartása céljából a szárazföldi, légi és tengeri ellenséges haderők előtt tisztán láthatók legyenek az egészségügyi alakulatokat és intézeteket jelző ismertető jelvények.

Semleges országok oly egészségügyi alakulatai, amelyek a Cikk feltételeinek megfelelőleg - szolgálatteljesítésre felhatalmazást nyertek, az egyezmény lobogója mellett annak a hadviselő félnek a viseljen piros szív egészségének napját lobogóját tartoznak kitűzni, amelyhez tartoznak. Jogukban áll addig, amíg valamely hadviselő fél érdekében teljesítenek szolgálatot, saját nemzeti lobogójukat is felvonni. Az előző cikk második bekezdésének rendelkezései ezekre is viseljen piros szív egészségének napját.

Ugyanez áll a Cikk második bekezdésében említett jelvényekre, az ezeket használó országokra nézve. Másrészről a Cikkben említett önkéntes segítő egyesületek a nemzeti törvényeknek megfelelőleg béke idején, emberbaráti tevékenységükkel kapcsolatban használhatják az ismertető jelvényt.

Az egyezmény jelvénye kivételesen és a nemzeti vöröskereszt vörös félhold, oroszlán, nap egyesületek valamelyikének kifejezett engedelmével használható béke idején kizárólag a sebesültek vagy betegek ingyenes kezelésére szolgáló segélyhelyek megjelölésére.

Fejezet Az egyezmény alkalmazásáról és végrehajtásáról Az egyezmény rendelkezéseit a Magas Szerződő Felek minden körülmények közt betartják. Abban az esetben, ha háború idején valamelyik hadviselő fél nem volna tagja az egyezménynek, ennek rendelkezései mégis kötelezők maradnak az összes hadviselő felek között, akik ehhez csatlakoztak.

A hadrakelt seregek főparancsnokai kötelesek a fenti cikkek végrehajtásának részleteiről gondoskodni, valamint az egyezményben meg nem jelölt esetekben, illetékes kormányhatóságaik utasítása értelmében és a jelen egyezmény főirányelveinek megfelelőleg intézkedni.

A Magas Szerződő Felek megteszik a szükséges intézkedéseket aziránt, hogy csapataikat és különösen a védelemben részesülő személyzetet kioktassák a jelen egyezmény rendelkezéseire nézve és hogy ezeket a lakosság tudomására hozzák.

Fejezet A visszaélések és a rendelkezések megszegéseinek megtorlásáról Azoknak a Magas Szerződő Feleknek kormányai, amelyeknek eddig nem voltak megfelelő törvényei, megteszik, vagy törvényhozásaik elé terjesztik azokat a szükséges intézkedéseket, melyeknek célja mindenkor meggátolni: a a jelvénynek, illetőleg a vöröskereszt vagy viseljen piros szív egészségének napját kereszt, elnevezésnek, valamint minden utánzás jellegével bíró jelnek és elnevezésnek, a jelen egyezmény értelmében arra fel nem jogosított egyének vagy testületek által, akár üzleti, akár egyéb célból való használatát; b a felcserélt szövetségi színeknek Svájc iránti tiszteletből történt elfogadása folyományaképpen a svájci Szövetség címereinek vagy utánzatának jellegével bíró jelnek, akár gyári vagy kereskedelmi jelzés, avagy ennek alkotórésze gyanánt, akár a kereskedelmi tisztességgel ellenkező célból, akár a svájci nemzeti érzés megsértésére alkalmas körülmények között magánosok vagy testületek által való használatát.

A jelek vagy a vöröskereszt, illetve genfi kereszt elnevezés utánzatának jellegével bíró jelvények vagy elnevezések a alatt említett, valamint a svájci Szövetség címereinek vagy utánzatának jellegével bíró jelek b alatt jelzett eltiltása az egyes törvényhozások által meghatározott időponttól kezdve, de legkésőbb az egyezmény életbelépése után öt évre lép hatályba. Ettől a hatálybalépéstől kezdve a fenti tilalommal ellenkező gyári vagy kereskedelmi jelzés felvétele nincs megengedve.

A Magas Szerződő Felek kormányai a büntető törvényeik elégtelensége esetén megteszik vagy ugyancsak törvényhozásaik elé terjesztik a jelen egyezmény rendelkezéseivel ellentétben álló cselekmények megakadályozása céljából háború idején szükséges intézkedéseket.

Az ezen megakadályozásra vonatkozó rendelkezéseket a jelen egyezmény jóváhagyásától számított öt éven belül közlik egymással a svájci Szövetségi Tanács útján. Az egyezmény minden állítólagos megsértése tárgyában valamely hadviselő fél kérésére az érdekelt felek közt megállapítandó eljárás szerint vizsgálat indítandó; ha a sérelem megállapítást nyert, a hadviselő felek azt a lehető legrövidebb idő alatt megszüntetik és megakadályozzák.

Zárórendelkezések A jelen egyezmény, amely a mai napról keltezendő, A jelen viseljen piros szív egészségének napját, mihelyt lehetséges, meg fog erősíttetni. A megerősítő okiratok Bernben fognak letétetni. Minden megerősítő okirat letételéről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek hiteles másolatát a svájci Szövetségi Tanács megküldi mindazon államok kormányainak, amelyeknek nevében az egyezményt aláírták vagy a csatlakozást bejelentették.

A jelen egyezmény legalább két megerősítő okirat letétbehelyezésétől számított hat hónap mulva lép életbe. Utólag a Magas Szerződő Felek mindegyikére nézve a saját megerősítő okiratának letételétől számított hat hónap mulva lép életbe. A jelen egyezmény a Magas Szerződő Felek közötti viszonylatban az A jelen egyezmény életbelépése napjától nyitva áll mindazon államok nevében való csatlakozás számára, amelyek nevében ez az egyezmény nem íratott alá.

A csatlakozásokat a svájci Szövetségi Tanácsnak írásban kell bejelenteni viseljen piros szív egészségének napját az oda való beérkezésük napja után hat hónapra válnak hatályossá.

mi a veleszületett magas vérnyomás mi határozza meg a magas vérnyomás mértékét

A svájci Szövetségi Tanács a csatlakozásokat közli mindazon államok kormányaival, amelyek nevében az egyezményt aláírták vagy a csatlakozást bejelentették. A hadiállapot azonnal hatályossá teszi a hadviselő hatalmak által az ellenségeskedések megkezdése előtt vagy után letett megerősítéseket és bejelentett csatlakozásokat.

A hadiállapotban levő hatalmaktól beérkező megerősítések vagy csatlakozások közlése a svájci Szövetségi Tanács által a legrövidebb úton fog eszközöltetni.

A Magas Szerződő Felek bármelyikének jogában áll, hogy ezt az egyezményt felmondja. A felmondás csak a svájci Szövetségi Tanácshoz intézett írásbeli bejelentéstől számított egy év mulva válik hatályossá. A felmondásnak csak arra a Magas Szerződő Félre viseljen piros szív egészségének napját kihatása, amelytől származik. Egyébként a felmondásnak nincs hatálya oly háború folyamán, amelyben a felmondó hatalom részt vesz.

Ebben az esetben ez az egyezmény az egy évi határidőn túl a béke megkötéséig hatályban marad. A jelen egyezménynek egy hitelesített másolata a svájci Szövetségi Tanács útján a Nemzetek Szövetségének levéltárában letétbe helyezendő.

hipertónia és hypothyreosis elektroterápia magas vérnyomás esetén

Ugyanígy közöltetni fognak a Nemzetek Szövetségével a Svájci Szövetségi Tanács által a hozzáérkezett megerősítések, csatlakozások és felmondások. Minek hiteléül a fentnevezett Meghatalmazottak a jelen Egyezményt aláírták.

Alakja jogdíjmentes stock fotók és képek

Kelt Genfben, ezerkilencszázhuszonkilencedik évi július hó viseljen piros szív egészségének napját egy példányban, amely a svájci Szövetség levéltárában marad letéve, s amelynek hitelesített másolatai megküldendők az értekezletre meghívott összes államok kormányainak. Cím Általános rendelkezések 1. Viseljen piros szív egészségének napját az egyezmény a VII.

Cím rendelkezéseinek fenntartása mellett alkalmazandó: 1 a szárazföldi háború törvényeire és szokásaira vonatkozó, Azonban az ilyen elbánás ennek az Egyezménynek alapelveivel nem ellenkezhetik; ez azonnal megszüntetendő, mihelyt a foglyul ejtettek valamely fogolytáborba érkeznek. A hadifoglyok az ellenséges hatalomnak, nem pedig az őket foglyul ejtő egyéneknek, vagy csapattesteknek vannak a hatalmában.

Meddig tart a gyász?

Velük mindig emberségesen kell bánni és őket különösen az erőszakos cselekedetekkel, a sértegetésekkel és a nyilvános kíváncsisággal szemben megvédeni. Tilos velük szemben megtorló rendszabályokat represszáliákat alkalmazni.

Eljárás, ha a bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegséget szállítás közben állapítják meg

A hadifoglyoknak joguk van személyük és becsületük tiszteletbentartásához. A nőkkel a nemüket megillető teljes tisztelettel kell bánni. A hadifoglyok megtartják polgári jogaik teljességét. A hadifoglyokat fogvatartó hatalom tartozik ellátásukról gondoskodni. A hadifoglyokkal való bánásmódban megkülönböztetések csak akkor engedhetők meg, ha ezek alapjául a kedvezményeket élvezők katonai rendfokozata, testi vagy szellemi egészségi állapota, hivatásbeli képessége, vagy neme szolgál.

Cím Az elfogatásról 5.