Csorba József reformkori főorvosi jelentései Somogy vármegye egészségügyi állapotairól

Szív egészségügyi jelentés 4 dolog pdf író

Tartalom

    Letöltés PDF William Randolf Hearst,ez a 88 évet megért ben halt meg hírhedt amerikai sajtókirály,egyúttal a pénzarisztokráciának és politikai vezetõ rétegnek is jellegzetes,embertelen és semmilyen gátlást nem ismerõ,zsarolástól ,halálos merényletektõl sem visszariadó képviselõje. Közönséges gengsztereket alkalmaz,hogy megfélemlítse és kiszorítsa a versenybõl lapkiadó társait:politikusok leveleit lopatja el,hogy ellenfeleit zsarolhassa velük,féktelenül uszító cikkekkel olyan hangulatot teremt,amely McKinley elnök meggyilkolásához vezet.

    szív egészségügyi jelentés 4 dolog pdf író

    Ügynökei négy éven át naponta ellopják,majd fényképezés után visszacsempészik a Standard Oil társaság igazgatási levelezését és irattári anyagait,megszerzik kifizetési jegyzékeit,amelyekbõl kiderül,hogy a társaság melyik képviselõnek,szenátornak,kormányzónak vagy miniszternek mekkora összeget fizetett szívességi szolgálatokért,s ezek birtokában zsaroló hadjáratot indít lapjaiban.

    Ez a korabeli dokumentumokkal ,újságkivágásokkal gazdagon illusztrált fölöttébb izgalmas olvasmány,érdekesebb a legjobb bûnügyi regényeknél is egyszersmind hiteles kor-és társadalom képet ad. A Hearst dinasztia ma is az Egyesült Államok egyik hatalmassága,s nagyon is kétes hírnévre tett szert a kidnapper-ek ,az emberrablók közé keveredett Patricia Hearst.

    szív egészségügyi jelentés 4 dolog pdf író